Op het lesrooster staan de volgende vakken en afkortingen:

AK  Aardrijkskunde
ALG Algemeen docent
BI  Biologie
CKV  Culturele en kunstzinnige vorming
DAG Dagstart of Dagsluit
DP Dienstverlening en Producten
DR Drama
EC  Economie
EN  Engels
GS Geschiedenis
IC Individuele Coaching
JS Junior Skills
LO  Lichamelijke oefening
LOB Loopbaanbegeleiding
MA  Maatschappijleer
NSK1  Natuur/Scheikunde 1
NE  Nederlands
RE  Rekenen
R+&T+ Rekenen- en taalplus
SG Stamgroep
SL Steunles
TN  Techniek
WB Wereldburgerschap
WE Weeksluit
WI  Wiskunde
WO Wereldoriëntatie
WS Workshop