Alle nieuwe eerstejaars krijgen een iPad in bruikleen. Voor ontvangst wordt een bruikleenovereenkomst ondertekend, waarin de voorwaarden staan. De iPad is niet alleen voor gebruik op school, ook thuis kan de leerling werken aan de opdrachten die via de iPad gemaakt moeten worden.

De invoering van het lesgeven met de iPad brengt voor ouders/verzorgers géén extra kosten met zich mee, maar we vragen wel een bijdrage voor de verzekering. Meer informatie hierover vindt u in de bruikleenovereenkomt. De kosten van de aanschaf van de iPad zullen door de school gedragen worden.

Interactiever en afwisselender

De iPad geeft de mogelijkheid om via de portal van KED gepersonaliseerd te werken. Bijna alle leerstof, van basis tot en met VWO is hierop terug te vinden. Door gebruik te maken van de digitale mogelijkheden wordt er meer maatwerk geleverd. Leerlingen kunnen op die manier op hun eigen tempo en niveau werken. Er zal meer aandacht en tijd zijn voor de individuele leerbehoefte en leerstijl van de leerling.