De coach van de stamgroep (MY learning)  is als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen van zijn/haar stamgroep/klas. Daarom begint leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 op MY college met een zgn. “Dagstart”. Het is een gezamenlijk begin van de dag van 15 minuten waarbij telefoons worden ingeleverd, de individuele leerdoelen van die dag worden ingepland en de groepsdynamiek bespreekbaar wordt gemaakt. Daarnaast heeft iedere leerling een individueel coachgesprek van 15 minuten per week. Dan bespreekt de coach met de leerling zijn/haar leerdoelen en de vorderingen in de Portal. Als er thuis of op school iets speelt, wordt het vaak snel gesignaleerd.

Ook is er aandacht voor onze cultuurlessen, de persoonlijke groeilijnen en maatschappelijk/educatieve onderwerpen, zoals bijvoorbeeld gebruik van social media, verslaving, gamen, pesten enz. Leerlingen krijgen ‘gereedschap’ om sterker te staan, zowel in hun persoonlijke leven als in hun contact met anderen.

 

Zeker in het eerste jaar is de dagstart erg belangrijk. Nieuwe leerlingen komen van allerlei basisscholen in een voor hun nog vreemde school. De coach begeleidt de klas met de kennismakingsavond vlak voor de zomervakantie en de introductieperiode. Door met elkaar een programma te volgen, ontstaat een groepsband die belangrijk is om je thuis te voelen op school.

De coach houdt zorgvuldig de vorderingen van de leerlingen bij en is de coach van de groep. Hij/zij bespreekt met de leerling en de ouders/verzorgers hoe het gaat en wat er moet gebeuren als er iets te verbeteren valt. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, worden besproken met de ondersteuningscoördinator. Met elkaar wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld waarbij ook de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken. Na enkele weken evalueert het team de vorderingen bij het ontwikkelingsperspectiefplan en wordt het bijgesteld. Twee keer per jaar zijn er gesprekken tussen Leerling-Ouder-Coach (LOC-gesprekken, voorheen COL-gesprekken) in MY learning.