MY college krijgt nieuwbouw, op de hoek van de Hekelingseweg en de Groene Kruisweg, pakweg 200 meter van het huidige schoolgebouw. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2024 wordt gestart met bouwen en dat het nieuwe gebouw eind 2025 wordt opgeleverd.

Zo komt straks ons nieuwe gebouw er uit te zien: