De toelating op MY college is niet afhankelijk van het betalen van schoolkosten waarvoor u in de zomervakantie via de financiële administratie van Galilei een factuur ontvangt. De factuur bestaat uit 3 onderdelen: algemene schoolkosten, schadeverzekering voor de iPad en bijdrage ouderraad. Betaling van (delen van) de factuur gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid

U zult echter begrijpen dat het van groot belang is dat deze kosten door zoveel mogelijk ouders wordt voldaan. Indien er immers veel ouders voor kiezen om (één of meerdere delen) niet te betalen, zal dit gevolgen hebben voor ons onderwijsprogramma en/of kunnen bepaalde activiteiten zoals schoolreizen of excursies niet meer georganiseerd worden. MY college krijgt hier geen bekostiging voor en kan besluiten dat de activiteit in zijn geheel hierdoor niet door kan gaan vanwege onvoldoende financiële bijdragen.

In onderstaand overzicht leest u welke zaken wij in rekening brengen.- Voor verdere informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 10 in de schoolgids.