Met ons motto: Alles draait om jou! geven wij aan dat MY college in onze visie méér is dan een gebouw waar leerlingen kennis en vaardigheden opdoen en voorbereid worden op hun eindexamen. Juist de meerwaarde die de school biedt bij de begeleiding van de leerling, bepaalt vaak het succes op school. School neemt immers een belangrijke plaats in in het leven van leerlingen. Zij brengen er een groot deel van hun tijd door. Ze bevinden zich ook in een levensfase waarin veel voor ze verandert: lichamelijk, sociaal en emotioneel. De school moet dan een plek zijn waar leerlingen zich veilig, vertrouwd en thuis voelen. Maar ook een plek met duidelijke kaders waarbinnen er ruimte voor ze is om te experimenteren met deze veranderingen, waar zij kunnen rekenen op persoonsgerichte hulp om hen succesvol naar volwassenheid te begeleiden. Onze begeleiding omvat drie gebieden:

1 het leerproces

2 sociaal-emotionele problemen

3 studie- en beroepskeuze