printversie overgangsnormering

Overgang in de onderbouw 

In het eerste en tweede leerjaar werken de leerlingen met MY learning aan individuele leerdoelen die zij behalen als beginner, gevorderd of expert. Dit kan per vak voor de leerling verschillen. We geven geen cijfers en daardoor geen specifieke overgangsnormering voor overgang van leerjaar 1 naar 2 en overgang van leerjaar 2 naar 3.

Determinatie

Gedurende de hele onderbouw zijn wij bezig om de leerlingen juist te determineren, dat wil zeggen hun niveau te bepalen waarop zij straks (soms per vak) hun vmbo-diploma gaan afsluiten. In de bovenbouw vervolgen zij hun opleiding op basis, kader of mavo. Bij basis en kader is het mogelijk om een of meerdere vakken op een hoger niveau af te sluiten.

Bij de determinatie bespreken wij de uitslagen van determinatietoetsen, resultaten van het cito-volgsysteem, advies van de basisschool, advies van vakdocenten en/of coach waarbij ook afronding van doelen en werkhouding meewegen. Op basis van al deze factoren komen wij met een bindend advies waarbij het belang van de leerling voor een doorlopende leerlijn centraal staat. Vanzelfsprekend bespreken wij dit advies in het COL-gesprek (coach-ouder-leerling).

 

Overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4

Begrippen

Kernvakken: 
B
ij B/K: Nederlands, Engels en twee van de volgende theorievakken: wiskunde, biologie, economie.
Bij mavo: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, NaSk (profiel techniek), biologie (profiel Zorg en Welzijn), economie en wiskunde (profiel economie). 
De 4 profielonderdelen van MY skills (D&P). Deze worden in leerjaar 3 afgesloten.   

Beschermde vakken:
CKV(wordt ook in leerjaar 3 afgesloten), lichamelijke oefening en maatschappijleer.

Overige vakken:  
Het vak LOB (loopbaanbegeleiding)

Afgerond/niet afgerond:
Bij afgerond wordt een 5,5 – 5,9 ook gezien als 6. Bij niet afgeronde cijfers begint een voldoende bij 6,0.

Verliespunten:
We kijken naar afgeronde cijfers: een 4,5 of hoger, telt als 5 en is dus 1 verliespunt, een 4,4 telt als 4 dus als 2 verliespunten. 

Wij beoordelen op niet afgeronde cijfers. Een leerling gaat onvoorwaardelijk over naar leerjaar 4 als hij/zij het PTA van leerjaar 3 volledig heeft afgerond en voor:

  1. de kernvakken gemiddeld minimaal 6,5 staat met maximaal 2 verliespunten.
  2. de praktijkvakken (basis en kader) minimaal gemiddeld een 6,0 staat.
  3. de beschermde vakken minimaal 5,5 staat.
  4. voor overgang van 3 naar 4 mavo geldt bovendien als extra bepaling dat alle examenvakken (6 of 7) samen (inclusief maatschappijleer) een 6,5 gemiddeld zijn met maximaal 3 verliespunten.

     
  5. Een mavo doet in minimaal 6 vakken examen. Een leerling kan van 3 naar 4 alvast 1 vak laten vallen, hierbij rekening houdend met zijn/haar gekozen profiel.
  6. voor doorstroming van 3 naar 4 LWT geldt dat het perspectief bij het vak Nederlands uitzicht moet bieden op een 6. MY skills (D&P) moet bij het eindexamen minimaal met een niet afgeronde 6 worden afgesloten.  

Een leerling waarbij het gemiddelde uitkomt tussen 6,0 en 6,5 wordt besproken. In het overgangsoverleg kan in voorkomende gevallen alsnog besloten worden tot bevordering van de leerling als cijfers, vaardigheden, werkhouding en/of de resultaten van de cito-metingen hiertoe aanleiding geven.

In specifieke gevallen kan besloten worden de leerling te bevorderen, onder voorbehoud van een voldoende uit te voeren taak of het volgen van extra ondersteuningslessen.

Leerlingen die niet voldoen aan deze overgangsnormering, blijven zitten.