MY college heeft een heel actieve ouderraad. De ouderraad is een orgaan van ouders/verzorgers van leerlingen, en een leerkracht. Regelmatig heeft de ouderraad overleg met de leerlingenraad, activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad. Het doel van de ouderraad is de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school te verhogen. Alle activiteiten die worden georganiseerd en veranderingen binnen de school waarbij de ouderraad een bijdrage kan leveren, worden in de ouderraad besproken. De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De data van de vergaderingen staan in de jaarplanning

Info: ouderraadmycollege@outlook.com

Voorzitter: dhr. A. Gorissen

Vicevoorzitter: mw. R. de Bruin

Secretaris: mw. M. van Es

Penningmeester: dhr. T. van Kuijk