De lessen op MY college duren 60 minuten. Er gaat dagelijks 2 keer een bel, aan het eind van iedere pauze. Bij de overige leswisselingen gaat geen bel, omdat de leswisseling voor iedereen kan verschillen. Dit bevordert de rust in het gebouw en draagt bij aan de effectiviteit van de lessen.

De dagindeling op MY college ziet er als volgt uit: 

*   De dagstart op maandag zal om 8:40 starten, zodat de leerlingen de planning voor de week in orde kunnen  maken. 

** Lesuur 7 is standaard de dagsluit, op sommige dagen in de week zal deze één of twee lesuren eerder plaatsvinden.

Een aantal keren per jaar zal in verband met bijvoorbeeld een leerlingbespreking een verkort rooster gelden zodat de leerlingen eerder uit zijn. De lestijden zijn dan voor de hele school volgens de derde tabel.