Het verheugt ons dat de eerste aanmeldingen voor MY college al binnen beginnen te komen. Met een kleinschalige school als de onze, willen ouders er vroeg bij zijn om van plaatsing zeker te zijn. Toch zijn er andere zaken die bij plaatsing van belang zijn. Hier zetten we de inschrijvingsprocedure nog even duidelijk op een rijtje. Tevens vindt u op deze site een aanmeldformulier.

Zowel het KED onderwijssysteem dat aan MY learning ten grondslag ligt, als MY skills, het profiel Dienstverlening en Producten, stelt eisen aan de groepsgrootte. Daarnaast werken wij met heterogene groepen. Een en ander houdt in dat wij vooraf een duidelijke grens stellen van 21 leerlingen per stamgroep per leerjaar. Meer leerlingen per groep zou ons inziens ten koste gaan van goed, kwalitatief onderwijs en geeft organisatorische problemen bij de keuzeprogramma’s.

De aanmeldweek voor voortgezet onderwijs is gesteld op week 13 (25-3 t/m 28 -3 2024). Bij de beoordeling van de aanmeldingen wordt rekening gehouden met het advies van de basisschool en een evenwichtige samenstelling van de (stam)groepen. Bij zij-instroom geven wij voorrang aan leerlingen binnen de onderwijsgroep Galilei.

U meldt uw kind aan via de basisschool. De aanmeldprocedure is als volgt:

  • Alle aanmeldingen voor MY college vinden via de basisschool plaats. De dossiers dienen minimaal compleet te zijn met:
  • Volledig OKR (papieren versie of IOR-code)
  • Aanmeldingsformulier

Indien de school hiermee werkt:

  • Scoreblad NIO/NDT (indien aanwezig)
  • Scoreblad drempelonderzoek (indien aanwezig)
  • Scoreblad CITO

Leden van de plaatsingscommissie beoordelen de dossiers en winnen indien nodig extra informatie in bij de basisschool. In het OKR kan de basisschool ook zelf aangegeven dat contact gewenst is. Bij onduidelijkheden zullen wij ouders en kind uitnodigen voor een gesprek. Op basis van alle verstrekte informatie wordt tot plaatsing overgegaan. Tussen inschrijving en plaatsing kunnen maximaal 6 weken zitten. Ouders ontvangen schriftelijk bericht bij definitieve plaatsing.