De centrale aanmeldweek is van 25 tot en met 31 maart 2024.
Op maandag 25 maart 2024 van 18.00-20.00 uur zijn onze collega's aanwezig om uw vragen te beantwoorden of te helpen bij het aanmelden van uw zoon of dochter. U kunt uw kind natuurlijk ook zelf thuis aanmelden maar als u hulp hierbij nodig heeft, helpen wij u maandag graag verder. 

Bij MY college kunt u uw kind op twee manieren aanmelden, digitaal of op papier. Meer informatie over de aanmelding vind u hieronder.

Ouders / verzorgers melden hun kind zelf aan. De basisschool doet dit niet.

Op deze pagina kunt u uw kind inschrijven voor het nieuwe schooljaar 2024-2025. Dit jaar is de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs veranderd. Er is een centrale aanmeldweek van 25 maart tot en met 31 maart. Ouders / verzorgers in heel Nederland melden hun kind in deze week (week 13) aan voor het voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor de aanmelding op MY college.

Omdat dit het eerste jaar van invoering is, bieden wij twee mogelijkheden om uw kind aan te melden: digitaal of met een papieren aanmeldformulier. Belangrijk is echter dat u in bezit bent van de OKR of IOR-code. Deze code geeft ons namelijk de mogelijkheid het onderwijsdossier op te vragen. Deze code krijgt u van de basisschool.

Voor digitaal aanmelden volgt u deze link: digitale aanmelding. U komt dan in de aanmeldomgeving van onderwijsgroep Galilei waarvan MY college deel uitmaakt. U maakt een account aan volgende de instructie op de pagina en meldt uw kind digitaal aan.

Aanmelden kan ook nog op papier. Hiervoor klikt u op de link: papieren aanmelding. U kunt het aanmeldformulier invullen en naar ons opsturen of afgeven bij de receptie:

MY college
t.a.v. aanmeldingscommissie
Zinkseweg 2
3201KZ Spijkenisse

U kunt ook naar de school bellen dan sturen wij het formulier met antwoordenvelop naar u toe.

Wat gebeurt er na uw aanmelding.

Zowel het KED onderwijssysteem dat aan MY learning ten grondslag ligt, als MY skills, het profiel Dienstverlening en Producten, stelt eisen aan de groepsgrootte. Daarnaast werken wij met heterogene groepen. Een en ander houdt in dat wij vooraf een duidelijke grens stellen van 21 leerlingen per stamgroep per leerjaar. Meer leerlingen per groep zou ons inziens ten koste gaan van goed, kwalitatief onderwijs en geeft organisatorische problemen bij de keuzeprogramma’s.

Bij de beoordeling van de aanmeldingen wordt rekening gehouden met het advies van de basisschool en een evenwichtige samenstelling van de (stam)groepen. Bij zijinstroom geven wij voorrang aan leerlingen binnen de onderwijsgroep Galilei.

  • Leden van de plaatsingscommissie beoordelen het dossier en winnen indien nodig extra informatie in bij de basisschool. In het OKR kan de basisschool ook zelf aangegeven dat contact gewenst is.
  • Alleen bij onduidelijkheden zullen wij ouders en het kind uitnodigen voor een aanvullend gesprek.
  • Op basis van alle verstrekte informatie wordt er tot plaatsing overgegaan. Tussen aanmelding en plaatsing kunnen enige weken zitten. Ouders ontvangen schriftelijk bericht bij definitieve plaatsing.

In de vernieuwde aanmeldprocedure is het niet meer mogelijk dat ouders/verzorgers hun kind op meerdere scholen tegelijk aanmelden.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, bel of mail dan een van de commissieleden.

l.visser@my-college.nl
a.bijdevaate@my-college.nl
r.dewaard@my-college.nl