RPO Rijnmond

RPO Rijnmond staat voor: Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond. RPO Rijnmond bestaat uit 3 lerarenopleidingen en 48 scholen voor voortgezet onderwijs of mbo, die behoren bij 11 schoolbesturen.

De aangesloten scholen behoren tot een van deze drie clusters:

  • Nieuwe Waterweg Noord (NWN)
  • Zuid-Holland-Zuid (ZHZ)
  • Voorne-Putten/Rozenburg (VPR).

Voor de opleiding tot docent maakt MY college deel uit van het cluster Voorne-Putten/Rozenburg (VPR). Hierin werken de scholen voortgezet onderwijs uit Voorne-Putten en Rozenburg al jaren nauw samen met de Hogeschool Rotterdam.

Meer informatie over RPO Rijnmond kun je vinden op: https://rpo-rijnmond.nl/

 

Samen opleiden

MY college valt onder Onderwijsgroep Galilei. Onderwijsgroep Galilei is sinds 2006 partner in het Opleiden in de School. De scholen van deze onderwijsgroep bieden alle onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs aan. Daarbinnen rouleren de studenten.

Zo kunnen studenten kennismaken met en participeren binnen de diverse werkplekken.

 

Begeleiding van stagiaires

De student wordt algemeen bijgestaan door een gecertificeerde schoolopleider. De individuele begeleiding gebeurt door een goedgekwalificeerde werkplekbegeleider.

Ook komen de studenten bijeen op een van onze scholen voor intervisie en (portfolio)begeleiding van de instituutscoördinator van de lerarenopleiding. Tevens voor het volgen van schoolspecifieke leerwerktaken die zijn ontwikkeld in samenwerking met de lerarenopleiding.

Bij de opzet van de stage wordt uitgegaan van de voorwaarden en regels zoals die door RPO Rijnmond in overleg met de opleidingsinstituten zijn opgesteld.

Stage lopen op MY college

Wanneer je een voltijd opleiding volgt aan de Hogeschool Rotterdam, word je op een opleidingsschool geplaatst door het stagebureau. Dit komt in het eerste halfjaar van leerjaar 1 vanzelf ter sprake. Volg je een opleiding aan een ander instituut en ben je op zoek naar een stageplek, neem dan contact op met onze schoolopleider.

Contact

Schoolopleider: Robert Bal

e-mail: R.Bal@my-college.nl