het vmbo straks

MY college is een school voor mavo en vmbo. De mavo blijft een opleiding waarbij leerlingen een algemeen en theoretisch programma volgen. Om die reden spreekt men ook wel over de theoretische leerweg.

De beroepsgerichte programma’s (basis en kader) in het vmbo worden vernieuwd. De nieuwe programma’s worden eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op beroepen in de maatschappij. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep.

Ruim dertig afdelingsprogramma’s die landelijk in het vmbo mogelijk zijn, worden in 2016 vervangen door tien profielen, bestaande uit gemeenschappelijk vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven.