MY future klas 2

My future in leerjaar 2

We noemden het al eerder: van breed naar smal: het brede aanbod in leerjaar 1 wordt smaller in leerjaar 2. Daar maken leerlingen kennis met de verschillende beroepsdomeinen. Wij willen de leerlingen ondersteunen hun talenten verder te ontdekken en te koppelen aan een domein van de arbeidsmarkt. En ook hier gaan we verder met de ontwikkeling van de individuele groeilijnen. Resultaten en de reflectie hierop leggen de leerlingen vast in hun digitaal portfolio (Qompas). 

Mede in het licht van de herinrichting van de bovenbouw, is vooralsnog gekozen voor het onderstaande overzicht van beroepsdomeinen.

  1. Economie en ondernemen

  2. Horeca en bakkerij

  3. Zorg en Welzijn

  4. Techniek

  5. Media, vormgeving en ICT

  6.  

    Sport en dienstverlening

De invulling van MY future in leerjaar 2 gebeurt door een samenhangende lessenreeks van 6 weken van 3 lesuren per week.