HALT

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en geeft op honderden scholen in het land voorlichtingen over maatschappelijke thema’s zoals: groepsdruk, online veiligheid en jeugdcriminaliteit. Onlangs is Halt ook begonnen met spreekuren op scholen. Deze spreekuren worden ingezet bij leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, zoals fysieke- en verbale agressie, vernieling of verzuim.

Vaak worden jongeren die probleemgedrag op school vertonen de klas uitgestuurd of geschorst. Dit is echter een disciplinerende maatregel en nauwelijks een inhoudelijke interventie om kinderen tot inzicht en normbesef te brengen. In overleg met Halt kunnen scholen besluiten het Halt-spreekuur in te zetten. Vanuit dit spreekuur gaan jongeren met een Halt-medewerker in gesprek om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Door te leren van hun fouten voorkomen zij schorsing of erger: aangifte en in aanraking komen met politie en/of het strafrecht. Tijdens de spreekuren laat Halt jongeren reflecteren op het incident (bewustwording) en is er aandacht voor excuus maken en het aanleren van sociale vaardigheden. Halt betrekt hierbij de ouders/verzorgers en docenten.

Ook op MY college start een spreekuur, waarbij ik, Sharon Soeters het aanspreekpunt ben voor leerlingen die wegens grensoverschrijdend gedrag naar het spreekuur zijn verwezen. Ik zal vanaf begin oktober om de twee weken op donderdag van 10:00-12:00 uur op jullie school aanwezig zijn.

Spreek mij gerust aan.

Hartelijke groeten,

Sharon Soeters

Halt team (regio) Rotterdam

s.soeters@halt.nl