PTA's leerjaar 3 en 4

Via deze links krijg je inzicht in de PTA's van leerjaar 3 en 4. Het PTA van leerjaar 3 is voor 2 jaar vastgesteld. PTA= Programma van Toetsing en Afsluiting: je kan hierin terugvinden hoe en wanneer ieder vak voor het examen moet worden afgerond. Ook zie je waar de stof over gaat, of de toets herkansbaar is en voor hoeveel procent het cijfer meetelt. 

PTA's leerjaar 3 voor 2020-2022               PTA's leerjaar 4 voor 2019-2021