september 2018

03 sep 2018 Voorlichtingavond lj4

Deze voorlichtingsavond is voor ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 4 met als thema “samen naar een goede keuze 2.0” . De avond is van  19.15 uur tot 21.15 uur.  De...

03 sep 2018 t/m 07 sep 2018 Cito 0 voor lj1

We houden goed bij welke vorderingen onze leerlingen maken op het gebied van taal, rekenen en Engels. Dat doen we met de citotoetsen. Cito 0 is de nulmeting: op welk niveau zitten ze als ze...

04 sep 2018 Voorlichtingsavond lj 1 en 2

Deze voorlichtingsavond wordt gehouden op dinsdag 4 september 2018  in de aula van de school. Inloop en koffie is vanaf 18.45. De avond duurt van 19.00 – 21.15 uur. Naast kennismaking met...

05 sep 2018 Voorlichtingsavond lj3

De voorlichtingsavond voor leerjaar 3 is met name bedoeld voor ouders/verzorgers. De leerlingen krijgen de informatie op  een ander moment en worden deze voorlichtingsavond niet verwacht. Uw...

11 sep 2018 Personeelsactiviteit

Alleen les 1 en 2 gaan door van deze dag.

13 sep 2018 Slim jezelf zijn

De "Slim jezelf zijn-dag" is voor leerjaar 3. Op deze dag komen de mensen van Remind (die ook de Lenteschool op MY college doen) de derdejaars allerlei tips en trucs leren om betere leerresultaten te...

14 sep 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

27 sep 2018 MY party

Party-time op MY college. Lekker aan het begin van het schooljaar om elkaar nog beter te leren kennen. Misschien wel tijd voor een eerste flirt………..De ouderraad pakt weer flink...

27 sep 2018 MY college bestaat 5 jaar

MY college bestaat deze maand vijf jaar en dat wil de school vieren ook! Op donderdag 27 september is het eerste spetterende lustrumfeest van MY college. Er zijn deze dag geen lessen maar de...