maart 2020

21 mrt 2019 KED congres

Er is een groot congres over Kunskapsskolan Nederland. We gaan er met een groot deel van het personeel heen. Dit is een studiedag. Er is een aangepast rooster.

06 mrt 2020 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

09 mrt 2020 t/m 13 mrt 2020 Cito 2 en 3

De  2e en 3e toets van het cito nemen we af in het 2e en 3e leerjaar. Hiermee kunnen we nauwkeurig de ontwikkeling per leerling volgen op taal- en rekengebied en Engels. Als alles goed is gegaan,...

11 mrt 2020 t/m 20 mrt 2020 Mondelinge examens

Als eindexamenkandidaat sluit je het PTA voor de talen af met een mondeling examen. Bij Engels en Duits moet je jezelf voorstellen en met je docent een klein gesprekje kunnen voeren in de vreemde...

16 mrt 2020 t/m 20 mrt 2020 Toetsweek

De toetsweken zijn voor alle leerjaren. In de toetsweek is er geen les, zodat alle leerlingen zich goed kunnen voorbereiden. Met deze toetsweken willen we inzicht krijgen in je ontwikkeling in de...

23 mrt 2020 Eindtoets maatschappijleer

Hier moet je het laten zien dat je meer weet dan iets van wiskunde, Engels of MY skills: ben je ook klaar voor de Nederlandse samenleving? 

25 mrt 2020 t/m 26 mrt 2020 Opgave herkansing leerjaar 4

Een keer een toets verknald omdat je er niets van begreep, of het verkeerde hoofdstuk geleerd, of niet tevreden met je cijfer, of gewoon omdat het kan: vandaag is de laatste dag om je op te geven voor...

26 mrt 2020 MY party

Weer zo'n super en onvergetelijk schoolfeest zoals alleen op MY college kan! Het thema is nog een verrassing! Het is tevens het afscheidsfeest van onze vierdejaars. Zij hebben die dag hun...

30 mrt 2020 Aanvraag herkansing maatschappijleer

Vandaag is de laatste dag om je op te geven voor de herkansing van maatschappijleer. Ook dit vak moet met je eindexamen voldoende zijn.  Om 15.00 uur sluiten we de inschrijving. 

30 mrt 2020 t/m 17 apr 2020 Praktijkexamens

Deze weken moeten de vierdejaars laten zien wat ze aan praktische kennis en vaardigheden hebben opgedaan bij MY skills. Het is de tweede keer dat praktijkexamens van MY skills (Dienstverlening...

30 mrt 2020 t/m 17 apr 2020 Stage leerjaar 3

Het is altijd weer een mooi gezicht als je de leerlingen in de beroepspraktijk bezig ziet zijn: kwartjes vallen op hun plaats. Nu snap je pas goed waarvoor je het allemaal doet, je krijgt...

31 mrt 2020 Herkansing leerjaar 4

Omdat de cijfers van leerjaar 4 voor het examen begint, moeten zijn ingeleverd, hebben zij nu al hun herkansing. Doe je best voor die laatste puntjes!