juni 2018

01 jun 2018 Eurodisney

Na afloop van de examens willen we, zoals gebruikelijk, met de leerlingen van de 4e klas een bezoek brengen aan Disneyland Parijs. Dit jaar willen we dat gaan doen op vrijdag 1 juni 2018....

04 jun 2018 t/m 07 jun 2018 Rekentoets

In de week van 4 juni mogen de 3e klas leerlingen voor de tweede keer dit schooljaar de rekentoets maken. De leerlingen die de toets nog niet gemaakt of gehaald hebben zijn automatisch aangemeld. De...

07 jun 2018 Uitslag praktijkexamens

Een belangrijk moment; ben je “heelhuids” door het eerste deel van de examens gekomen?

08 jun 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw en herkansing rekentoets

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 à 3 weken vanaf 15.20 uur in...

13 jun 2018 Bekendmaking normering centraal examens

DE UITSLAG! Kan bij jou de vlag met schooltas al uit?

15 jun 2018 t/m 18 jun 2018 Opgave herkansing lj 2 en 3

Welke toetsen ga jij herkansen? Geef je deze dagen op bij je mentor om die laatste punten nog binnen te halen.

18 jun 2018 t/m 21 jun 2018 Centrale examens 2e tijdvak

Niet gehaald in 1 keer? Hopelijk lukt het met je herexamen om die laatste puntjes toch te halen.

19 jun 2018 t/m 20 sep 2018 Kennismakingsavond nieuwe eerstejaars

De eerstejaars van volgend schooljaar komen kennismaken. Afhankelijk van in welke klas je zit, is deze avond op dinsdag of woensdag. Het wordt onze tweede generatie MY learning.

22 jun 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 à 3 weken vanaf 15.20 uur in...

25 jun 2018 t/m 29 jun 2018 Toetsweek lj3

De toetsweek is nu alleen voor leerjaar 3. Leerjaar 4 heeft immers al examen gedaan.

29 jun 2018 Herkansingsmiddag lj 2 en 3

Leerjaar 2 en 3 krijgen de mogelijkheid om 2 toetsen te herkansen. Een super belangrijke middag voor sommigen! Zo kan je toch nog over of weet je met een extra puntje toch nog die kader- of...

29 jun 2018 Uitslag herexamens

Ook de uitlagen van de herexamens worden bekend: wie heeft het toch nog net weten te redden? Spannend.