Overgangs- en determinatiebesluiten

13 juli 2020

Op deze dag krijg je te horen of je over bent. Je coach maakt daar afspraken over. Ook wordt definitief vastgesteld op welk niveau je verder gaat in leerjaar 3.

terug naar het agendaoverzicht