Open Dag

24 januari 2020

Open Dag op MY college: ervaar het vmbo!

MY college nodigt u en de leerlingen van groep 7 en 8 van harte uit op de open dag van vrijdag 24 januari. Onze openingstijden zijn  van 16.00 – 20.00 uur.

Op MY college, een kleinschalige school voor basis, kader en mavo, is het motto: “Alles draait om jou!”  Ontdek je talent, zoek waar je interesses liggen, ervaar hoe je het vindt om met bepaalde materialen of gereedschap te werken, leer je grenzen en mogelijkheden kennen.

MY college gaat nog een stap verder. Op MY college werken we met een nieuw onderwijsconcept:  “MY learning” waarbij “gepersonaliseerd leren” centraal staat. Hiermee sluit het naadloos aan bij ieder kind en bij het motto van de school: “Alles draait om jou”. Iedereen werkt per vak op zijn of haar niveau: we halen eruit wat erin zit! MY learning gaat komend schooljaar verder in leerjaar 4. Dat we dit “gepersonaliseerd” onderwijs geven met de nieuwste digitale leermiddelen spreekt bijna als vanzelf. Op MY college krijgen de leerlingen een iPad in bruikleen van de school.

Naast een reguliere mavo-opleiding heeft MY college in de bovenbouw het profiel MY skills

(Dienstverlening en Producten), zowel op basis- als kaderberoepsgerichte leerweg. In het derde leerjaar kunnen leerlingen hier hun eigen keuzevakken in kiezen.  Omdat de onderdelen uit diverse werkgebieden van de maatschappij komen, noemen we het nieuwe profiel ook wel vmbo – breed. Leerlingen worden meer allround opgeleid en kunnen straks in het mbo een betere, goed doordachte  keus maken.
Op de open dag kunnen ouders en leerlingen zich ruim voor laten lichten over de mogelijkheden bij MY learning en MY skills.

MY college laat zien dat onderwijs ook anders kan!

Geïnteresseerd? Kom dan langs op vrijdag 24 januari. Er is van alles te zien, te proeven en te doen. Iedereen is van harte welkom.

 

terug naar het agendaoverzicht