Agenda

Klik op de maanden om een overzicht te krijgen van de activiteiten met uitleg wat ze inhouden.

06 mei 2019 t/m 08 mei 2019 Examentraining

Examentraining voor de vierdejaars: de allerlaatste puntjes op de i.

06 mei 2019 t/m 10 mei 2019 Cito 1

Cito 1 is eigenlijk de 2e citotoets. Je begint immers met de nulmeting. Deze Cito 1 nemen we af in het 1e leerjaar. Hiermee kunnen we nauwkeurig de ontwikkeling per leerling volgen op taal- en...

09 mei 2019 t/m 20 mei 2019 Eindexamens

SSSSSSSST……..stilte gevraagd: de eindexamens voor de algemene vakken zijn begonnen. Uiterste concentratie! Nu komt het erop aan. Alle examens voor de kaderberoepsgerichte en...

24 mei 2019 Inhalen toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

24 mei 2019 Eurodisney

Na afloop van de examens willen we, zoals gebruikelijk, met de leerlingen van de 4e klas een bezoek brengen aan Disneyland Parijs. Dit jaar willen we dat gaan doen op vrijdag 24 mei. Vragen? Ga...

06 jun 2019 Uitslag praktijkexamens

Een belangrijk moment; ben je “heelhuids” door het eerste deel van de examens gekomen?

07 jun 2019 t/m 07 jun 2018 Rekentoets

In week 23 mogen de 3e klas leerlingen voor de tweede keer dit schooljaar de rekentoets maken. De leerlingen die de toets nog niet gemaakt of gehaald hebben zijn automatisch aangemeld. De...

11 jun 2019 t/m 12 jun 2019 COL-gesprekken lj1 en 2

Er zijn COL gesprekken voor de onderbouw. COL= Coach-Ouder-leerling. In dit gesprek wordt de voortgang van de leerling besproken. Een belangrijke moment om te kijken hoe de leerling zich in MY...

12 jun 2019 Bekendmaking normering centraal examens

DE UITSLAG! Kan bij jou de vlag met schooltas al uit?

18 jun 2019 Kennismakingsavond nieuwe eerstejaars

De eerstejaars van volgend schooljaar komen kennismaken. Onze 3e generatie MY learning al weer.