Agenda

Klik op de maanden om een overzicht te krijgen van de activiteiten met uitleg wat ze inhouden.

24 jan 2020 Open Dag

Open Dag op MY college: ervaar het vmbo! MY college nodigt u en de leerlingen van groep 7 en 8 van harte uit op de open dag van vrijdag 24 januari. Onze openingstijden zijn  van 16.00 –...

27 jan 2020 Laatste kans voor opgave herkansing

Een keer een toets verknald omdat je er niets van begreep, of het verkeerde hoofdstuk geleerd, of niet tevreden met je cijfer, of gewoon omdat het kan: vandaag is de laatste dag om je op te geven voor...

31 jan 2020 Herkansing bovenbouw

Ieder kan 2 toetsen herkansen. Geef je op voor 27 januari.

07 feb 2020 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

10 feb 2020 t/m 11 feb 2020 COL-gesprekken lj1 en 2

COL= Coach-Ouder-leerling. In dit gesprek wordt de voortgang van de leerling besproken.

14 feb 2020 Inhalen gym en CKV

Heb je nog niet alle cijfers bij gym gehaald of al je CKV-opdrachten afgerond? Deze dag is het inhaalmoment. 

14 feb 2020 Afname PTA-toets voor versnellers

Bij gepersonaliseerd leren houden we rekening met jouw niveau en jouw tempo. Heb je de lesstof al onder de knie, dan kun je eerder de PTA-toets afnemen. Zorg wel dat je zeker bent van je zaak want...

06 mrt 2020 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

09 mrt 2020 t/m 13 mrt 2020 Cito 2 en 3

De  2e en 3e toets van het cito nemen we af in het 2e en 3e leerjaar. Hiermee kunnen we nauwkeurig de ontwikkeling per leerling volgen op taal- en rekengebied en Engels. Als alles goed is gegaan,...

11 mrt 2020 t/m 20 mrt 2020 Mondelinge examens

Als eindexamenkandidaat sluit je het PTA voor de talen af met een mondeling examen. Bij Engels en Duits moet je jezelf voorstellen en met je docent een klein gesprekje kunnen voeren in de vreemde...