Agenda

Klik op de maanden om een overzicht te krijgen van de activiteiten met uitleg wat ze inhouden.

29 okt 2018 t/m 02 nov 2018 Bezoekdagen 2018

Groepen  8 van de basisscholen in Spijkenisse en omstreken komen kijken op MY college. Ze krijgen een rondleiding en gaan ook aan de slag in de praktijklokalen: het zijn de toekomstige...

29 okt 2018 t/m 02 nov 2018 Toetsweek bovenbouw

De toetsweken zijn alleen voor de bovenbouw. Die heeft in de toetsweek geen les, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Met deze toetsweken willen we de leerlingen beter voorbereiden op het...

09 nov 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

14 nov 2018 Scholenmarkt

MY college presenteert zich met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de Olympiahal. Een goed moment voor ouders met kinderen in groep 8 om informatie te krijgen over het aanbod van de...

23 nov 2018 Sportoriƫntatiedag lj 4

Een sportdag voor leerjaar 4. Zoals de naam al zegt kunnen leerlingen zich opgeven om kennis te maken met een bepaalde sport. Er is een afwisselend programma zodat er voor iedereen wel iets leuks is....

27 nov 2018 t/m 28 nov 2018 Uitreiken 1e rapport lj 3&4

Hiermee sluiten we de eerste periode van de bovenbouw af. De cijfers beginnen een duidelijk beeld te vormen hoe het gaat. Bovendien staat bij ieder vak een beoordeling op werkhouding, gedrag en...

30 nov 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

12 dec 2018 Voorstelling acro-gym

Acro-gym is een combinatie van acrobatiek en gymnastiek. De afgelopen weken zijn de klassen druk bezig geweest om met elkaar iets acrobatisch-spectaculairs te verzinnen en uit te voeren met de lessen...

14 dec 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....

20 dec 2018 Kerstlunch en MY X-masparty

’s Middags is er met je klas een gezellige kerstlunch. Iedereen neemt wat mee, het wordt reuze gezellig. We stoppen bijtijds want daarna kan iedereen zich helemaal opmaken voor het grote...