Agenda

Klik op de maanden om een overzicht te krijgen van de activiteiten met uitleg wat ze inhouden.

30 mrt 2020 t/m 17 apr 2020 Praktijkexamens

Deze weken moeten de vierdejaars laten zien wat ze aan praktische kennis en vaardigheden hebben opgedaan bij MY skills. Het zijn de tweede keer dat er praktijkexamens van MY skills (Dienstverlening...

30 mrt 2020 t/m 17 apr 2020 Praktijkexamens

Deze weken moeten de vierdejaars laten zien wat ze aan praktische kennis en vaardigheden hebben opgedaan bij MY skills. Het is de tweede keer dat praktijkexamens van MY skills (Dienstverlening...

30 mrt 2020 t/m 17 apr 2020 Stage lj 3

De stage komt dit jaar te vervallen in verband met het coronavirus.

30 mrt 2020 t/m 17 apr 2020 Stage leerjaar 3

In verband met het coronavirus komt de stage van leerjaar 3 te vervallen.

09 apr 2020 Tekenen akkoordverklaring lj4

We hebben alle cijfers verzameld van jou. Je moet nu een officiële handtekening zetten dat je akkoord bent met deze cijfers en dat die naar de inspectie worden opgestuurd. Serious business! Het...

07 mei 2020 t/m 19 mei 2020 Centrale eindexamens

SSSSSSSST……..stilte gevraagd: de eindexamens voor de algemene vakken zijn begonnen. Uiterste concentratie! Nu komt het erop aan. Alle examens voor de kaderberoepsgerichte en...

11 mei 2020 t/m 15 mei 2020 Cito 1

Cito 1 is eigenlijk de 2e citotoets. Je begint immers met de nulmeting. Deze Cito 1 nemen we af in het 1e leerjaar. Hiermee kunnen we nauwkeurig de ontwikkeling per leerling volgen op taal- en...

20 mei 2020 Eurodisney

Eurodisney is dicht in verband met de maatregelen tegen het coronavirus: de excursie gaat helaas niet door.

28 mei 2020 Vaststellen determinatie lj2

Je hebt nu bijna 2 jaar in de onderbouw laten zien wat je waard bent. Om straks in de bovenbouw verder te gaan, moeten we het niveau van je vaststellen. Rond deze dag wordt dat besproken. Met het...

29 mei 2020 Inhalen toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 weken vanaf 15.20 uur in lokaal A 1.02....