Agenda

19 jan 2018 Open Dag

Op deze dag zijn alleen de eerste 2 uur lessen maar daarna is MY college ook nog volop in bedrijf. Met trots laten we onze school zien aan nieuwe leerlingen en belangstellenden. Ook voor u als...

19 jan 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 à 3 weken. In verband met de...

26 jan 2018 Herkansing bovenbouw

Ieder kan 2 toetsen herkansen. Geef je op voor 22 januari.

02 feb 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een toets is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: Vrijdag om de 4 weken vanaf 14.05 uur in lokaal A 1.03. We sturen een mail...

16 feb 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 à 3 weken vanaf 15.20 uur in...

09 mrt 2018 Inhalen PTA-toetsen bovenbouw

Het kan gebeuren. Je bent een keer ziek net op het moment dat er een PTA-toets of tentamen is. In de bovenbouw is er een vast inhaalmoment: vrijdag om de 2 à 3 weken vanaf 15.20 uur in...

13 mrt 2018 t/m 14 mrt 2018 Uitreiken 2e rapport

Hiermee sluiten we de tweede periode van het schooljaar af. Bovendien staat bij ieder vak een beoordeling op werkhouding, gedrag en organisatie. Op MY college wordt het rapport persoonlijk uitgereikt...

19 mrt 2018 t/m 23 mrt 2018 Rekentoets lj 3 en 4

Een heel belangrijke toets. Hier heb je al die rekenlessen voor gehad. Je mag een paar keer herkansen. De toets wordt digitaal afgenomen. Heb je vragen? Gan naar mevr. van den Houten of dhr....

19 mrt 2018 t/m 23 mrt 2018 Cito 3

De 3e toets van het cito nemen we af in het 3e leerjaar. Hiermee kunnen we nauwkeurig de ontwikkeling per leerling volgen op taal- en rekengebied en Engels. Als alles goed is gegaan, heeft iedereen...

28 mrt 2018 Uitreiken rapport leerjaar 4

Vandaag krijgt alleen leerjaar 4 hun rapport. De stand van zaken voor het examen.