Vakken

Op MY college geven wij de volgende vakken:

AK  Aardrijkskunde
BIO  Biologie
CKV  Culturele en kunstzinnige vorming
  (in de onderbouw i.c.m. met Tekenen)
DU Duits
EC  Economie
EN  Engels
HV  Handvaardigheid
LO  Lichamelijke oefening
LOB Loopbaanbegeleiding
MD Mediagebruik en ICT
MEN  Mentoruur
MF MY future
MA  Maatschappijleer
Nask1  Natuur/Scheikunde 1
NE  Nederlands
PR  Praktijkgerichte vakken
RE  Rekenen
R+ Rekenenplus
SC  Science
TN  Techniek
T+  Taalplus
VE  Verzorging
WI  Wiskunde
WO  Wereldoriëntatie