Profielschets

MY college is een school voor mavo en voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo) in Spijkenisse. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid leerlingen een brede ontwikkeling te bieden en daarmee een fundament mee te geven voor het leven. Méér dan goed onderwijs alleen. Onze leerlingen hebben een grote culturele verscheidenheid, maar wat hen bindt, is dat zij allemaal op eigen wijze van hun leven een succes willen maken. Wij helpen, stimuleren en inspireren hen hierbij door ze te leren hun talenten te ontdekken. Wij staan voor kwalitatief, hoogwaardig en uitdagend onderwijs, met goede docenten en medewerkers. Bevlogen en vol passie. Bij ons draait alles om jou, onze leerling!

De leerling is het begin- en het eindpunt van ons denken en doen. De 10 beloftes die op onze homepage staan en de 4 pijlers (trots, structuur, persoonlijk en verbinden) die hieraan ten grondslag liggen, zijn uitgewerkt in een vernieuwend onderwijsconcept dat zich kenmerkt door:

Talentontwikkeling
Wij willen bij de leerling aanleg en passie bij elkaar brengen door te werken aan houding en het bieden van gelegenheid tot kennismaken en ontwikkelen. Dit geldt op het persoonlijk vlak zowel als op het vlak van het toekomstig werkzame (beroeps)leven.

Breed ontwikkelperspectief van onze leerlingen
Leerlingen moeten eerst hun referentiekaders verbreden, weten wat er te kiezen valt, om vervolgens door gedegen, begeleide reflectie tot betere keuzes te komen.

Samenwerking met andere externe partijen
Om een breed aanbod te kunnen aanbieden, vorm te geven en/of uit te voeren.

Eigentijds onderwijsaanbod
In nauwe samenhang met het mbo om de leerling voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij.

Dit vernieuwende onderwijsconcept gaat dit jaar van start in de onderbouw. De concrete vertaling is te vinden in het “vak” MY future dat dit schooljaar voor het eerst op de lessentabel staat. Deze unieke naam is gekozen omdat het ons inziens weergeeft waar alles op MY college om draait: de toekomst van de leerling.

.