Wie is wat

Schoolleiding
Directeur :                                 dhr. R. S. Vet
Adjunct-directeur:                       dhr. M. van Oudenaarden
 

Teamleiders
onderbouw:                               mw. M.E. Scholten
bovenbouw:                                dhr. L.T. Maassen 

 

Leerjaarcoördinatoren
Leerjaar 1:                                mw. M.E. Scholten
Leerjaar 2:                                mw. F. Tuna
Leerjaar 3:                                dhr. R. Vink
Leerjaar 4:                                dhr. L.T. Maassen

Zorgcoördinator
mw. A.A. Bijdevaate 

Verzuimcoördinator
dhr. L.T. Maassen

(Buitenschoolse) activiteiten
dhr. F.J. Nefs

Vertrouwenspersonen
dhr. F.J. Nefs
mw. A.A. Bijdevaate

Anti-pestcoördinatoren
onderbouw: dhr. L. Visser
bovenbouw: dhr. F.J. Nefs

Decaan(onder- en bovenbouw)
dhr. L.T. Maassen

Stagecoördinator
dhr. J. Heijndijk:  beroepsoriënterende stage

Onderwijs ondersteunend personeel
mw. A.L. v.d. Ende (boekenfonds/administratie)
mw. P.C. Schrijver (leerlingenadministratie)
mw. M. Riley (receptie/administratie)
mw. P.M. van den Berg-Vogel (salarisadministratie)

dhr. O.B. Perez (conciërge/receptie)
dhr. V. Rosbergen(conciërge en receptie)
mw. F. Tolentino (kantinebeheer)
dhr. M. Frissen (systeembeheer)