Ouderraad

Voorzitter: dhr. A. Gorissen                 mail: Ouderraad.MYC@my-college.nl

Penningmeester: dhr. Ton van Kuijk              mail: apvankuijk@chello.nl

De ouderraad is een overlegorgaan van ouders/verzorgers van leerlingen, de directeur en een lid van de medezeggenschapsraad. De laatste twee hebben een adviserende functie. Het doel van de ouderraad is de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school op allerlei manieren te verhogen. Allerlei zaken die de leerlingen en hun ouders/verzorgers aangaan, kunnen in en met de ouderraad besproken worden. De ouderraad vergadert zeven keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De data staan in de jaarplanning. Tenminste een maal per jaar is er een jaarvergadering. Alle ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze vergadering geeft de ouderraad uitleg over haar activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad is ook verantwoordelijk voor de besteding van de ouderbijdragen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De volgende zaken kunnen hiermee betaald worden; excursies(geen schoolreis), culturele activiteiten, een afscheidscadeau voor de examenkandidaten, informatievoorziening t.b.v. de ouders en een ongevallenverzekering. De ouderraad is er voor ouders/verzorgers en leerlingen. Als u nadere informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contact
Ouderraad.MYC@my-college.nl