Galilei Onderwijsgroep

Nieuw adres:
Hossenbosdijk 14 - 16
3232 PX Brielle
Postbus 5
3230 AA Brielle
Telefoon: 0181-650955
http://www.onderwijsgroepgalilei.nl

MY college maakt deel uit van de Onderwijsgroep Galilei, een zelfstandige stichting voor openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten. Ook het Helinium in Hellevoetsluis, het Maerlant College en Praktijk College in Brielle, de Ring van Putten en Praktijk College in Spijkenisse horen tot deze Onderwijsgroep. De bestuursmanager is mr. drs. P.R. Slier.

Waar staat de onderwijsgroep voor?
De onderwijsgroep omschrijft haar missie op de eigen website als volgt:
"De Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar onderwijs aan en ziet haar scholen als ontmoetings-plaatsen voor verschillende gezindten en culturen. Wederzijds respect en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden kenmerken de organisatie en de scholen. Verantwoordelijkheid wordt naar vermogen gegeven en gedragen. De scholen bieden de leerlingen een afgewogen voorbereiding op de maatschappij; zij bieden hun een opleiding op maat en besteden ruime aandacht aan de vorming in bredere zin. De scholen vormen een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving. Er bestaat persoonlijke aandacht voor de medewerkers, de leerlingen en hun ouders".

Zelfstandige scholen
Het bestuur van de onderwijsgroep laat de scholen veel ruimte om het eigen onderwijsaanbod aantrekkelijk mogelijk te maken voor leerlingen en hun ouders. De scholen van de onderwijsgroep zijn dan ook zelfstandig. Tegelijkertijd is afgesproken dat de scholen laten zien dat zij ambitieus, veelvormig, flexibel en innovatief zijn.

Galilei
De Italiaanse geleerde Galileo Galilei, naar wie de onderwijsgroep is genoemd, stond bij uitstek open voor nieuwe ideeën, hij stond mede aan de wieg van de moderne wetenschap. Hij was degene die "de ruimte de ruimte gaf". Zijn naam past goed bij het openbaar voortgezet onderwijs, dat bovenal ruimte wil geven, ruimte voor de ontmoeting en ruimte voor de eigen ontwikkeling.

Website onderwijsgroep
Meer informatie over de onderwijsgroep en het stichtingsbestuur treft u aan op de website van de stichting, http://www.onderwijsgroepgalilei.nl/. Ook de links van de andere scholen van de groep worden daar vermeld.