Rapporten

De cijferrapportage is op MY college anders dan op andere scholen. Het uitgangspunt is, het verbeteren van de prestaties van de leerlingen door de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Ook willen wij bij de beoordeling meer zaken betrekken dan alleen de prestaties voor het vak. Deze vernieuwende opzet houdt het volgende in:

In leerjaar 1 en 2 ontvangen de leerling geen rapport. Daar wordt immers gewerkt volgens MY learning. Leerlingen behalen geen cijfers maar behalen hun individuele doelen. Ouders worden door de coach van de stamgroep / leerling op de hoogte gehouden van de vorderingen. Bovendien kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind volgen in de portal.

In leerjaar 3 en 4 worden er wel cijfers gehaald. Leerlingen werken daar, naast de portal, met een PTA voor ieder vak. PTA betekent: Programma voor Toetsing en Afsluiting. Hierin staat precies omschreven welke toetsen of opdrachten moeten worden gemaakt. Deze cijfers vormen een onderdeel van het schoolexamencijfer. Het voortschrijdend gemiddelde is dagelijks af te lezen in Magister waarvoor ouders een speciale inlogcode krijgen. Het schoolexamencijfer en het centraal schriftelijk cijfer bepalen samen het eindcijfer in leerjaar 4 voor het vak. 

In MY learning zijn er COL-gesprekken: Coach-Ouder-Leerling waarbij de vorderingen van de leerling wordt besproken. Iedere leerling en zijn/haar ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor dit gesprek.