Leer-werktraject

De leer-werktrajecten zoals MY college die voor ogen heeft, zijn bedoeld voor die leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg, die om diverse redenen moeite hebben met het volgen van het vmbo, al of niet met leerwegondersteunend onderwijs. Wij bieden leerlingen in een leerwerktraject een praktijkgerichte manier van leren aan. Deze andere manier van leren vindt zowel in de school als in het bedrijfsleven plaats.

Dit betekent per definitie onderwijs op maat van de individuele leerling, aansluitend bij de interesse en mogelijkheden van de leerling. Het betekent ook een nauwe samenwerking tussen school en bedrijf wat betreft de afspraken over de individuele onderwijsroutes voor de leerling.