Leer-werktraject

De leerwerktrajecten zoals MY college die voor ogen heeft, zijn bedoeld voor die leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg, die om diverse redenen moeite hebben met het volgen van het vmbo, al of niet met leerwegondersteunend onderwijs.

Wij bieden leerlingen in een leerwerktraject een praktijkgerichte manier van leren aan. Er is hiervoor een intern Stagebureau dat de leerwerktrajecten coördineert binnen het samenwerkingsverband. Deze andere manier van leren vindt zowel in de school als in een instelling/het bedrijfsleven plaats. Dit betekent per definitie onderwijs op maat van de individuele leerling, aansluitend bij de interesse en mogelijkheden van de leerling. Het vak Nederlands en D&P is voor de leerlingen die leerwerktraject doen verplicht. Leerwerktrajecten betekenen ook een nauwe samenwerking tussen school en instelling/bedrijf wat betreft de afspraken over de individuele onderwijsroutes voor de leerling. Leerwerktrajecten leiden op voor een diploma vmbo op de basisberoepsgerichte leerweg en geven daarmee toegang tot mbo-2 opleidingen.