Bovenbouw

In leerjaar 3 beginnen we dit schooljaar met Dienstverlening en Producten. Hierbij worden veel algemene vaardigheden in een viertal profielmodules aangeleerd. In het volgende schema geven we de hoofdlijnen van dit profiel aan. Binnen dit profiel proberen we voor de leerlingen een aantrekkelijk palet van keuzevakken en doorstroomprofielen aan te bieden dat aansluit bij hun interesses en talenten. Wij noemen dit MY way. De leerling bepaalt immers voor een deel zelf welke onderdelen er in zijn of haar schoolprogramma zitten. In het derde leerjaar gaan leerlingen 4 keuzevakken volgen. In het vierde leerjaar komen de vaste onderdelen van D en P aan de orde.

Het nieuwe profiel van MY college is een algemeen profiel met verschillende onderdelen. Deze onderdelen hebben iets te maken met ‘producten’ of ‘dienstverlening’. Soms is er sprake is van een combinatie. Omdat de onderdelen uit diverse werkgebieden van de maatschappij komen, noemen we het nieuwe profiel ook wel vmbo – breed. Leerlingen kiezen niet meer voor één  vakrichting met één vast examenprogramma maar je komen in aanraking met verschillende vakgebieden. Zo worden zij meer allround opgeleid en kunnen zij straks in het mbo een betere, goed doordachte  keus maken .
 

Leerjaar 4 straks

Het volgende schooljaar (2018-2019) wordt “Dienstverlening en Producten” doorgevoerd in leerjaar 4. Dan zullen de leerlingen een landelijk centraal examen afleggen in het profiel Dienstverlening en Producten en hebben ze voor hun schoolexamen een keuze gemaakt uit een aantal vakken gekozen uit één van de 4 doorstroomprofielen mbo.

Op MY college zijn er vier doorstoomprofielen waaruit kan worden gekozen, te weten: 

 Zorg en Welzijn         Horeca & Bakkerij       Techniek breed       Media Vormgeving en ICT 

Uit het doorstroomprofiel kiest elke leerling minimaal 4 keuzedelen die worden afgesloten met een schoolexamen.

Na het behalen van het examen zijn ze beter in staat om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het mbo. Door onze talentontwikkeling tijdens de MY future lessen in de onderbouw en een breed, meer allround bovenbouwprogramma met keuzedelen wordt hun keuze in het mbo gerichter en veel meer afgewogen. Vroegtijdig schoolverlaten of het switchen van opleiding wordt hiermee tegengegaan. Bovendien  sluit hun vmbo-opleiding op MY college beter aan bij een toekomstig beroep in de maatschappij.

Meer informatie over de vernieuwing van het vmbo vindt u op http://www.vernieuwingvmbo.nl/

Leerjaar 4 nu

In de bovenbouw is er mogelijkheid om een mavo-opleiding te volgen of om verder te gaan op de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Bij deze leerwegen bestaat een groot deel van de lessentabel uit ‘praktijkvakken’; de  beroepsvoorbereiding staat immers centraal. Op MY college hebben de huidige leerlingen in leerjaar 4 gekozen uit drie sectoren:

• Sector Zorg en Welzijn

- Afdeling verzorging

• Sector Techniek

- Afdeling instalektro

• Sector Economie

- Afdeling consumptieve techniek (bakken en horeca)

Ook op de mavo kiest een leerling een sector die het vakkenpakket bepaalt. Zij hebben echter geen praktijkvakken maar worden hoofdzakelijk algemeen en theoretisch geschoold. In 3 mavo hebben alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. In 4 mavo kunnen zij een vak laten vallen. Het sectorvak is echter verplicht en is medebepalend voor het slagen.