Bovenbouw

Naast een reguliere mavo-opleiding heeft MY college in de bovenbouw het profiel Dienstverlening en Producten, zowel op basis- als kaderberoepsgerichte leerweg. Op MY college heet dit profiel “MY skills”. Het nieuwe profiel van MY college is een algemeen profiel met verschillende onderdelen. Deze onderdelen hebben iets te maken met ‘producten’ of ‘dienstverlening’. Soms is er sprake is van een combinatie. Omdat de onderdelen uit diverse werkgebieden van de maatschappij komen, noemen we het nieuwe profiel ook wel vmbo – breed. Leerlingen kiezen niet meer voor één  vakrichting met één vast examenprogramma maar je komen in aanraking met verschillende vakgebieden. Zo worden zij meer allround opgeleid en kunnen zij straks in het mbo een betere, goed doordachte  keus maken.

De klassen in de bovenbouw zijn heterogeen: dat wil zeggen dat beide leerwegen in 1 groep zitten en werken met aparte lesstof en examenprogramma’s. Hierbij worden veel algemene vaardigheden in een viertal profielmodules aangeleerd. Op MY college staan de keuzedelen allemaal in het derde leerjaar geprogrammeerd. Binnen de profielen proberen we voor de leerlingen een aantrekkelijk palet van 4 keuzevakken en doorstroomprofielen aan te bieden dat aansluit bij hun interesses en talenten. Wij noemen dit MY way. De leerling bepaalt immers voor een deel zelf welke onderdelen er in zijn of haar schoolprogramma zitten. De keuzevakken worden in leerjaar 3 met een schoolexamen afgesloten. Dit betekent dat tussentijdse instroom in leerjaar 3 en 4 niet mogelijk is omdat er 4 keuzevakken verplicht zijn voor een diploma D&P.

In het vierde leerjaar komen de profielonderdelen van MY skills aan de orde. Ook deze profielonderdelen hebben op MY college een eigen benaming.

Deze zijn:

Events & Hospitality           -              Organise it!

Sales & Marketing              -              Sell it!

Technics & Development        -              Make it!

Media & Design                  -              Show it!

De inhoud van deze profieldelen staat in het bovenstaande schema beschreven.

Na het behalen van het examen zijn ze beter in staat om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het mbo. Door onze talentontwikkeling tijdens de MY future lessen in de onderbouw en een breed, meer allround bovenbouwprogramma met keuzedelen wordt hun keuze in het mbo gerichter en veel meer afgewogen. Vroegtijdig schoolverlaten of het switchen van opleiding wordt hiermee tegengegaan. Bovendien  sluit hun vmbo-opleiding op MY college beter aan bij een toekomstig beroep in de maatschappij.

Meer informatie over de vernieuwing van het vmbo vindt u op http://www.vernieuwingvmbo.nl/

Ook op de mavo kiest een leerling een sector die het vakkenpakket bepaalt. Zij hebben echter geen praktijkvakken maar worden hoofdzakelijk algemeen en theoretisch geschoold. In 3 mavo hebben alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket. In 4 mavo kunnen zij een vak laten vallen. Het sectorvak is echter verplicht en is medebepalend voor het slagen.