Onderwijs

Onderwijsvernieuwing op MY college: “van visie naar praktijk

“Door het brede aanbod willen we de keuze voor hun toekomst gedegen en doordacht maken. Je moet eerst goed weten wat er te kiezen valt, voordat je een goede keuze kunt maken.”

Visie

Op MY college draait alles om de leerling. De leerling is het begin- en het eindpunt van ons denken en doen.

Ons vernieuwend onderwijsconcept kenmerkt zich door:

 • Talentontwikkeling
  Wij willen bij de leerling aanleg en passie bij elkaar brengen door te werken aan houding en het bieden van gelegenheid tot kennismaken en ontwikkelen. Dit geldt zowel op het persoonlijk vlak als op het vlak van het toekomstig werkzame (beroeps)leven.
   
 • Breed ontwikkelperspectief van onze leerlingen.
  Leerlingen moeten eerst veel ervaringen opdoen, grenzen ontdekken en verleggen, weten wat er te kiezen valt, om vervolgens door gedegen, begeleide reflectie tot betere keuzes te komen.
   
 • Samenwerking met andere externe partijen
  Om een breed aanbod te kunnen aanbieden, vorm te geven en/of uit te voeren zoeken wij samenwerking met mensen/instanties buiten de school.
   
 • Eigentijds onderwijsaanbod
  In nauwe samenhang met het mbo om de leerling voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij bieden wij modern onderwijs dat aansluit bij de (digitale) tijdgeest.

  Dit vernieuwende onderwijsconcept gaat direct van start in de onderbouw. De concrete vertaling is te vinden in het “vak” Junior Skills dat alleen op MY college op de lessentabel staat. Deze unieke naam is gekozen omdat het naar onze mening weergeeft waar alles, op MY college om draait: de toekomst van de leerling.