FAQ MY learning

Wat wilt u graag weten?

 

Kan mijn kind die verantwoordelijkheid aan?

Natuurlijk! Want het is gepersonaliseerd. Iedereen kan leren volgens ons programma. Met elke leerling en zijn ouders kijken we wat het beste voor hem of haar werkt. We helpen uw kind ook om verantwoordelijk te worden. Want dat is iets dat ze moeten leren, net als rekenen of taal. En elk kind, ook uw kind, is uniek en zal zijn eigen tempo hebben waarin hij of zij in staat is verantwoordelijkheid te nemen. En als dat niet lukt? Dan leren we uw kind te ontdekken hoe ze ons en u kunnen inzetten om hem de structuur te bieden die hij nodig heeft.

Haalt mijn kind na het volgen van MY learning op MY college een regulier diploma?

Leerlingen die werken volgens ons programma ontvangen een regulier diploma op vmbo of mavo niveau. Dit sluit aan op het vervolgonderwijs. De eindtermen voor het examen zijn er dus volledig in verwerkt. Dat spreekt vanzelf.

Leerlingen binnen MY college leren echter meer. Ze krijgen zicht op persoonlijke strategieën (wat werkt, wat werkt niet) en zijn meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Dit maakt dat ze in het vervolgonderwijs beter in staat zijn zich zelfstandig te ontwikkelen. Uiteindelijk maakt ze dit meer geschikt voor de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers juist op deze vaardigheden de nadruk leggen bij het selecteren van nieuw personeel. Ook zien we dat leerlingen die in Zweden op deze manier leren veel vaker op een hoger niveau een diploma halen dan ze van te voren  dachten. Ze zijn zelfstandiger, kunnen beter plannen en samenwerken: vaardigheden die in hun toekomst steeds belangrijker worden.

Gepersonaliseerd leren klinkt tijdsintensief. Wat kost een opleiding aan MY college?

MY learning volgens het Kunskapsskolanprogramma past binnen de reguliere bekostiging van het onderwijs. Het kost evenveel als elke ander vorm van leren. Dit betekent dat er geen extra kosten aan het programma zitten. Ook de iPad geven we in bruikleen. We vragen wel een bijdrage van 25 euro voor de verzekering. U leest er meer over in onze bruikleenovereenkomst.

Ik zie dat ict-gebruik erg belangrijk is op MY college. Wordt er alleen maar met de iPad gewerkt?

Binnen ons programma maken we gebruik van de Learning Portal, onze digitale leeromgeving. Dit is slechts een middel ten behoeve van het doel: het aanleren van "21st century skills". Wij vinden het leren van een docent en van en met elkaar net zo belangrijk als het leren van en met een computer of iPad. Onderwijs is mensenwerk en ict is daar een mooi hulpmiddel bij.

Is dit niet het zoveelste idee voor een nieuwe school?

Het Kunskapsskolanprogramma uit Zweden waarop MY learning gebasserd is, bestaat al bijna 20 jaar en heeft in die tijd zijn effectiviteit bewezen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. In Amerika, Engeland en India werken ook al vele jaren scholen volgens dit onderwijsmodel. In Nederland zijn er de afgelopen 2 jaar een kleine 40 scholen met het Kunskapsskolanprogramma begonnen. Dat zegt ook wel iets. Anders dan veel opgelegde veranderingen is een keuze voor MY college een keuze voor een beproefd en weldoordacht concept.

Gepersonaliseerd leren is het leren van en voor de toekomst.