Waarom MY learning

Zo gaat het vaak nu.

Het voortgezet onderwijs in Nederland kenmerkt zich in één woord: leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem worden groepen leerlingen, op leeftijd met een zoveel mogelijk gelijk niveau bij elkaar gezet. Gezamenlijk volgen ze lessen volgens een rooster waarin tot op de minuut is vastgelegd hoeveel tijd voor elk vak is weggelegd. Het schooljaar, niet de capaciteiten van de leerling,  bepaalt het tempo.

In elk leerjaar krijgen alle leerlingen dezelfde circa 12 vakken. Een bel bepaalt om de 50 minuten de tijd die de leerling dagelijks krijgt voor een vak, niet de vorderingen die hij gemaakt heeft.

Eén keer per jaar wordt er aan de hand van een overgangsnormering bepaald of een leerling verder mag in het volgende leerjaar, in het tempo dat de school heeft bepaald. Indien een leerling hier niet aan voldoet, betekent dat dat hij of zij alles moet overdoen. Of een kind naar de mavo, havo of vmbo gaat, is meestal gebaseerd op het vakgebied waar het kind het minst goed in presteert: het eindgesprek op de basisschool gaat vaak over achterstanden in plaats van aanleg en talenten.

MY learning doet het anders.