MY future klas 1

Uitgangspunt bij de talentontwikkeling binnen MY future is dat de activiteiten een aanvulling zijn op de ‘gemiddelde’ ervaringen van onze leerlingen en dat zij met elkaar een breed palet aan ontwikkelgebieden afdekken. Daarnaast  komt  er in MY future  aandacht voor het verkennen van en ontwikkelen van individuele groeilijnen(sociaal en persoonlijk).

De invulling gebeurt door een samenhangende lessenreeks gericht op de hieronder genoemde activiteiten van 3 weken van 1 lesuur. Daaraan gekoppeld reflecteert de leerling op zijn ervaringen  met vastlegging van het resultaat hiervan in een digitaal portfolio(Qompas).

De volgende activiteiten staan onder andere in leerjaar 1 op het programma maar we zijn nog bezig met verdere invulling:

 

Fotografie en mediawijsheid

Geocoaching-gps hunting

Taal en muziek

Programmeren kan je leren

Robotica

Mijn smaak

Creatieve communicatie/marketing

Magie of chemie?