MY future

Met MY future, het nieuwe “vak” op de lessentabel van de onderbouw, geven wij gestructureerd aandacht aan de talentontwikkeling bij de leerlingen. Het is een begeleide zoektocht naar de ontdekking van hun talenten waarbij wij hen helpen een koppeling aan te brengen tussen aanleg en passie. Door het brede aanbod willen we de keuze voor hun toekomst gedegen en doordacht maken. Je moet eerst goed weten wat er te kiezen valt, voordat je een goede keuze kunt maken. Dit vormt de kern van de onderwijsfilosofie van MY college.

De mentor is de coach, de “personal trainer”, die de ontwikkeling van de leerling begeleidt en stuurt en die individueel en met de groep aandacht besteedt aan de persoonlijkheidsvorming van de leerlingen, ook op sociaal gebied.

Door middel van een digitaal portfolio in het loopbaanprogramma Peppels, houden de leerlingen zelf bij met welke ervaringen in het kader van talentontwikkeling, beroepsoriëntatie en zelfontplooiing zij kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Door zo’n weloverwogen keuze zal de kans op vroegtijdige uitval kleiner worden. Dit is momenteel een van de grootste problemen waarmee het mbo te maken heeft en medebepalend geweest voor de toekomstige veranderingen in het vmbo.