iPad in de klas

Vorig schooljaar zijn we in leerjaar 1 gestart op MY college om gebruik te maken van de iPad als hulpmiddel bij het leren. Naast de boeken die de leerlingen gebruiken bij de vakken, krijgen ze een iPad in bruikleen om beter aan te sluiten op de individuele behoefte van de leerling. We willen aansluiten op niveauverschillen en de lessen interactiever maken. 

Alle nieuwe eerstejaars krijgen een iPad in bruikleen in een zeer stevige, stootvaste beschermhoes. Voor ontvangst wordt een bruikleenovereenkomst ondertekend, waarin de voorwaarden staan. Deze bruikleenovereenkomst en leerlingprotocol kunt u vinden op de website. De iPad is niet alleen voor gebruik op school, ook thuis kan de leerling werken aan de opdrachten die via de iPad gemaakt moeten worden.

De invoering van het lesgeven met de iPad brengt voor ouders/verzorgers géén extra kosten met zich mee. De kosten van de aanschaf van de apparaten zullen door de school gedragen worden.

Interactiever en afwisselender

Omdat de mogelijkheden van de methodes in sommige gevallen beperkt is, biedt de iPad kansen om de lessen interactiever te maken. Door gebruik te maken van de digitale mogelijkheden wordt er meer maatwerk geleverd. Leerlingen kunnen op die manier op hun eigen tempo en niveau werken. Er zal meer aandacht en tijd zijn voor de individuele leerbehoefte en leerstijl van de leerling.

Daarnaast is er meer variatie in de lessen mogelijk, waardoor de lessen aantrekkelijker zullen worden. Sommige lessen (biologie en Engels) starten helemaal digitaal. De iPad zal de boeken en schriften niet altijd kunnen vervangen. Ook de grote uitgeverijen zijn nog niet zover dat alle methodes interactief en adaptief ingezet kunnen worden. Naast de iPad zal er dan ook nog gewoon uit boeken gewerkt worden. Daar zal het een aanvulling zijn op sommige bestaande methodes.