Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen voor de leerlingen op MY college zijn dhr. W. Boender en Mevr. C. Schrijver. Zij dragen zorg voor de begeleiding van leerlingen met problemen op het gebied van seksuele intimiteiten, racisme en geweld. De begeleiding kan individueel maar ook in klassenverband gebeuren. Leerlingen kunnen altijd een beroep op hen doen.

 

Ook heeft de school twee externe vertrouwenspersonen. 

Mw. Annet van Dalen
06-24854744
annetvandalen@enver.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

En

Dhr. Harry Schaarman
06 24693274  | 085 486 70 70
harryschaarman@enver.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag