Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen voor de leerlingen op MY college zijn dhr. F. Nefs en Mevr. A. Bijdevaate. Zij dragen zorg voor de begeleiding van leerlingen met problemen op het gebied van seksuele intimiteiten, racisme en geweld. De begeleiding kan individueel maar ook in klassenverband gebeuren. Leerlingen kunnen altijd een beroep op hen doen.