SMW

De schoolmaatschappelijk werkster op MY college is mevr. F. van Gilst. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Op voordracht van de mentor, counselor of zorgcoördinator biedt SMW hulp aan leerlingen , ouders en/of leerkrachten . De schoolmaatschappelijk werker voert daartoe gesprekken met leerlingen/of ouders. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hier voor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.

Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen. SMW maakt deel uit van het Netwerkoverleg.