Rots en Water

De school stelt zich actief op om pesten tegen te gaan. Zo volgen in de onderbouw alle leerlingen met hun klas het programma Rots en Water. De start is in leerjaar 1 en een vervolgcursus in leerjaar 2 voor alle groepen. In leerjaar 3 en 4 neemt alleen nog een geselecteerd aantal leerlingen deel aan het vervolg. Deze sociale vaardigheidstraining zorgt ervoor dat de leerlingen beter met elkaar omgaan in een groep, leren samen te werken en opkomen voor zichzelf en elkaar. Het zorgt voor een prettige groepssfeer en het is effectief in het bestrijden van pestgedrag. Tijdens de training leren deelnemers zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook hoe met anderen samen te werken, met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en met elkaar te leven (Water). Rots &water leert mensen makkelijker sociale contacten te leggen, te onderhouden en een gevoel van veiligheid te creëren door het aanleren van ademhalingstechnieken, verbeteren van de lichaamshouding en uitstraling en het aanleren van basale oefeningen om te komen tot communicatie met anderen. De succesvolle training helpt de leerlingen om snel een fijn en veilig gevoel te krijgen op MY college.