Rekenen

Veel van onze leerlingen hebben met rekenen problemen en kunnen daar extra hulp goed bij gebruiken. Ze hebben er immers dagelijks mee te maken. Het is niet alleen de school die het rekenen heel belangrijk vindt, ook de maatschappij stelt hogere eisen. De overheid stuurt hierbij de scholen aan met bijvoorbeeld een afsluitende rekentoets in het voortgezet onderwijs (zie referentieniveaus). Alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3 hebben daarom op hun rooster een rekenuur gekregen. Mocht dit niet genoeg blijken, dan kunnen deze leerlingen aanspraak maken op een rekenplusuur. Ook hier maken wij gebruik van het Cito om de rekenvaardigheden te inventariseren en te volgen. De rekenlessen zijn praktisch van opzet met moderne hulpmiddelen om de stof zo goed mogelijk te verduidelijken. Dit jaar willen we met het computerprogramma "Bettermarks" de didactiek en tempo op de persoonlijke leerbehoefte van de leerling afstellen.