preventieve coaching

Over het algemeen steken we, net als de meeste schoolteams, veel energie en tijd in enkele leerlingen die voor zo’n tachtig procent van alle probleemsituaties zorgen. Het voortdurend corrigeren, het bespreken van incidenten, het uitpraten van ruzies en het bedenken van passende aanpakken levert niet altijd het gewenste resultaat op. Wij willen daarom veel nadruk leggen op het organiseren van preventieve activiteiten met als doel probleemgedrag en de ontwikkeling daarvan te voorkomen. Dit heet preventieve coaching.

De preventieve coaching  richt zich met name op de leerlingen uit de onderbouw. Snelle signalering is immers onderdeel van het preventief optreden van de school, als het gaat om zich negatief ontwikkelend leerlinggedrag. Gedurende een overgangsperiode(circa 2 jaar) zal er ook kritisch moeten worden gekeken naar de ontwikkeling van leerlinggedrag in het 3e en 4e  leerjaar. Voor zij-instromers in leerjaar 3 blijft het van meet af aan van belang, dat de mentor aandacht heeft en houdt voor het gedrag van de individuele leerling en de ontwikkeling daarvan.