Netwerkoverleg

Het Netwerkoverleg (voorheen ZAT) moet er voor zorgen dat leerlingen die dreigen met school te stoppen, toch hun opleiding afmaken. Voorzitter van het overleg is de teamleider onderbouw van MY college, dhr. A. Looren de Jong. Het team bestaat verder uit de politie, een jeugdverpleegkundige van de GGD, de schoolgericht maatschappelijk werker en de  leerplichtconsulent Mw. A. Krouwel-Baaij. Zij bespreken vanuit hun verschillende deskundigheden dié leerlingen die in hun schoolloopbaan om wat voor reden ook, dreigen vast te lopen. Ook ouders worden bij dit overleg betrokken.