Mentoren

De mentor is als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen van zijn/haar klas. Zeker in het eerste jaar is deze taak erg belangrijk. Nieuwe leerlingen komen van allerlei basisscholen in een voor hun nog vreemde school. De mentor begeleidt de klas met de kennismakingsavond vlak voor de zomervakantie en de introductieweek. Door met elkaar een programma te doen, ontstaat een groepsband die belangrijk is om je thuis te voelen op school.

De mentor houdt zorgvuldig de vorderingen van de leerlingen bij en is “de spin in het web” bij MY future(zie hoofdstuk 5) en is de coach van de groep. Hij/zij bespreekt met de leerling en de ouders/verzorgers hoe het gaat en wat er moet gebeuren als er iets te verbeteren valt. Tijdens het mentoruur kunnen allerlei zaken aan bod komen: hoe zit de school in elkaar, studie- en sociale vaardigheden, pesten, problemen met leerkrachten, huiswerk enz.  Leerlingen krijgen ‘gereedschap’ om sterker te staan, zowel in hun persoonlijke leven als in hun contact met anderen. Niet alleen als groep, ook individueel tijdens de zgn. ‘10-minutengesprekken’, bekijkt de mentor of een leerling nog ‘goed in z’n vel zit’. Als er thuis of op school iets speelt, wordt het vaak snel gesignaleerd.

Ieder leerjaar heeft om de zes weken een leerlingbespreking. Mentoren bespreken dan met het hele docententeam een of meerdere leerlingen die extra aandacht of zorg nodig hebben. Met elkaar wordt een handelingsplan opgesteld waarbij ook de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken. Na enkele weken evalueert het team de vorderingen bij het handelingsplan en wordt het bijgesteld.

Twee keer per jaar houdt de mentor samen met de leerling en de ouders/verzorgers een 15-minutengesprek over het rapport. In overleg met ouders en leerling wordt bepaald welke toetsen eventueel herkanst moeten/kunnen worden.