Leerlingbespreking

Om de 6 à 7 weken zijn er op dinsdagmiddag op MY college leerlingbesprekingen. Er zijn aparte leerlingbesprekingen voor de onderbouw en bovenbouw. Met het hele team dat lesgeeft in onderbouw en/of bovenbouw bespreken we, op voordracht van de mentor, een aantal leerlingen intensief en stellen indien gewenst een handelingsplan op of maken afspraken over een consequente aanpak in de begeleiding. Een volgende bijeenkomst evalueren we de aanpak en stellen deze waar nodig bij. Ook de zorgcoördinator en SMW zijn bij de leerlingbesprekingen aanwezig.