Decaan

Decaan op MY college is Dhr. L.T Maassen. Hij begeleidt de leerlingen van de onderbouw bij hun sector- en afdelingskeuze en de leerlingen van de bovenbouw bij het kiezen van een vervolgopleiding. Hij geeft beroepsvoorlichting en bespreekt individueel met de leerling de mogelijkheden. In samen werking met andere scholen voor voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven is er een jaarlijkse opleidingsmarkt.