Begeleiding

De meerwaarde die de school biedt bij de begeleiding van de leerling, bepaalt vaak het succes op school. School neemt immers een belangrijke plaats in in het leven van leerlingen. Zij brengen er een groot deel van hun tijd door. Ze bevinden zich ook in een levensfase waarin veel voor ze verandert; lichamelijk, sociaal en emotioneel.

De school moet dan een plek zijn waar leerlingen zich veilig, vertrouwd en thuis voelen. Waar duidelijke kaders liggen waarbinnen er ruimte voor ze is om te experimenteren met deze veranderingen. Waar zij kunnen rekenen op persoonsgerichte hulp om hen succesvol naar volwassenheid te begeleiden.

Onze begeleiding omvat drie gebieden:
   1    het leerproces
   2    sociaal-emotionele problemen
   3    studie- en beroepskeuze

Het kwadrantmodel
Om een duidelijke structuur te geven aan de begeleiding van onze leerlingen werken wij met het zogenaamde kwadrantmodel. Alle scholen in de regio Rotterdam werken met dit begeleidingsmodel en krijgen daarbij ondersteuning van IPO consult (Instituut Psychologie en Organisatie). Dit verbetert de samenhang en afstemming op school en tussen scholen onderling. Leerlingen verschillen in wat ze kunnen, willen, doen en presteren. Werken met het kwadrantmodel betekent dat wij zoveel mogelijk rekening houden met deze verschillen. Niet alleen kijken we naar wat leerlingen doen en presteren. We gaan ook na wat leerlingen werkelijk kunnen en willen. Een persoonlijk kwadrant van de leerling maakt dit inzichtelijk. Nu kunnen we kijken hoe we de begeleiding zo effectief mogelijk kunnen inzetten; daar waar er verschillen zijn tussen kunnen en presteren en tussen willen en doen.