Regels telefoongebruik

In leerjaar 1, 2 en 3 is het gebruik van je mobiel op school (ook in de pauzes) niet toegestaan.
Telefoons worden bij de dagstart ingeleverd bij de coach. 
In leerjaar 4 mogen mobiels gebruikt worden voor muziek te luisteren als de docent hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De telefoon is dan wel uit het zicht.

Toch betrapt? Je levert je telefoon in bij de vakdocent en die maakt een aantekening in Magister. Hij/zij geeft hem aan de leerjaarcoördinator. Daar kan je je telefoon om 16.45 uur ophalen, ongeacht hoe laat je die dag uit bent. Op vrijdag is dat 16.00 uur.

Weiger je je telefoon in te leveren bij je vakdocent: je wordt direct verwijderd uit de les en gaat je melden bij de leerjaarcoördinator. Daar lever je alsnog je telefoon in die je pas weer om 16.45 uur kan ophalen, ongeacht hoe laat je die dag uit bent. Als extra maatregel (je hebt immers niet naar de docent geluisterd) moet je je telefoon de volgende dag aan het begin van jouw lesdag inleveren bij je leerjaarcoördinator. Aan het eind van de dag, om 16.45 uur kun je je telefoon ophalen, ongeacht hoe laat je uit bent die dag.

Weiger je je telefoon in te leveren bij de leerjaarcoördinator: er volgt direct schorsing. Er wordt contact opgenomen met thuis. Hierna moet je minimaal 3 dagen je telefoon inleveren bij de leerjaarcoördinator aan het begin van je lesdag en kan je je telefoon aan het eind van je lesdag ophalen.

Bij 3 meldingen over je telefoon in Magister, wordt er contact opgenomen met thuis en kunnen ouders uitgenodigd worden voor een gesprek op school.