MY college is geïnspireerd door het Zweedse Kunskapsskolan EDucation (KED). Al 23 jaar geleden (1999) is de eerste school in Zweden hiermee van start gegaan. Bij Kunskapsskolan (de kennisschool) geven leerkrachten het onderwijs vorm vanuit het idee dat ieder kind anders is en unieke talenten en ambities heeft. Onderwijs moet de ruimte en mogelijkheid bieden de persoonlijke behoefte van ieder kind te zien en te horen. Die manier van werken wordt KED genoemd. Veel scholen volgden, verdeeld over Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Saudi-Arabië en India. Vanaf 2015 zijn er in Nederland ook scholen die overgegaan zijn op dit gepersonaliseerd leren, geïnspireerd door KED. Er is immers veel onvrede over de vroegtijdige determinatie van leerlingen na het basisonderwijs die vaak van grote invloed is op de (onderwijs)carrière van onze kinderen. 

MY college en MY learning

We leggen bewust de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de leerling zelf. Het eigenaarschap van hun eigen leerproces is een belangrijk gegeven bij KED. Het is bepalend voor hun motivatie en daarmee samenhangend succes. We begeleiden de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, bij ieder vak afzonderlijk. We geven kaders aan en bieden uitdaging en structuur. Bij KED werken onze leerlingen onder begeleiding van hun coach aan hun persoonlijke leerdoelen. Vanuit hun persoonlijke ambities en talenten stellen zij, met ouders en coach hun persoonlijke leerdoelen op voor de lange termijn en plannen de leeractiviteiten om die doelen te bereiken. Kernpunt bij dit geheel is dat leerlingen iedere week een gesprek hebben met hun coach, waarbij zij aan de hand van hun (digitale) logboek terugblikken, bespreken hoe het gaat en afspraken maken over hun leerdoelen.

Het is de bedoeling dat leerlingen op die manier uitgedaagd worden om te blijven leren. Er wordt sterk ingezet op de visie dat je capaciteiten kunt ontwikkelen door vaardigheid en kennis te vergroten, flexibiliteit en verantwoordelijkheid te stimuleren en te leren om succesvol samen te werken. Dat zijn de huidige eisen van een bewegende arbeidsmarkt in een veranderende samenleving met steeds nieuwe verwachtingen en keuzes. Dat wordt de toekomst van onze leerlingen.

MY learning in de praktijk

Bij MY learning werken we (bijna) niet meer met boeken. Iedere leerling krijgt toegang tot de digitale Learning Portal die het gepersonaliseerde leren voor ieder vak mogelijk maakt en speciaal voor KED-scholen in Nederland is ontwikkeld. Het vormt de kern, de processor van het gepersonaliseerd leren. Iedere leerling krijgt een iPad in bruikleen van de school. Hiermee kunnen zij inloggen op de speciale Learning Portal. De Learning Portal is een bijna onuitputtelijke leerbron (van vmbo tot vwo) voor leerlingen en voorziet in benodigde leerstof om persoonlijke leerdoelen te kunnen bereiken. De leerstof is opgedeeld in blokken en stappen en is voor iedere leerling op eigen niveau en in eigen tempo tot zich te nemen. De hoeveelheid stappen kunnen verschillen per vak en per leerling. Leerlingen maken een keuze die past bij hun leerstijl.

Omdat MY learning uitgaat van gepersonaliseerd leren, ontbreekt ook becijfering door middel van toetsen en rapporten. Leerlingen zijn bezig per vak de leerdoelen van een trede te behalen. Deze leerdoelen behalen zij als beginner, gevorderd of expert. Door middel van kleur geven we het algemene niveau aan waarop de leerling werkt bij een vak. Ouders en leerlingen kunnen dagelijks via de portal de vorderingen bijhouden die zijn gemaakt bij de leerdoelen.  

MY learning en niveaubepaling

De klassen heten op MY college stamgroepen. Bij de samenstelling van de heterogene stamgroepen kijken we naar het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. We proberen een evenwichtige samenstelling te maken van deze stamgroepen, zodat leerlingen elkaar kunnen helpen, motiveren en stimuleren. Bij vakken kunnen de leerlingen op niveau gegroepeerd worden, maar vanwege het gepersonaliseerde onderwijs is gedifferentieerd lesgeven ook goed mogelijk. Onze niveaus worden aangemerkt met kleuren, oranje (basis), rood (kader/mavo), wit (havo) en blauw (vwo). In het systeem kunnen onze leerlingen op elk niveau werken dat is besproken met de vakdocent. Zij zijn hierin beginner, gevorderd of expert.

 

Eind leerjaar twee vindt er wel een determinatie plaats op basis van de niveaus. Met name het verschil tussen basis, kader en mavo wordt eind leerjaar 2 gemaakt. Dit heeft te maken met de PTA’s in de bovenbouw (Programma van Toetsing en Afsluiting). Wij determineren leerlingen op basis van hun behaalde doelen, toetsen en cito scores. De precieze kaders voor deze determinatie zijn voortdurend in ontwikkeling en worden bijgesteld n.a.v. de resultaten in de bovenbouw. Tijdens de LOC-gesprekken (LOC= Leerling-Ouder-Coach) bespreken we met ouders en leerlingen de determinatie.

Op MY college zetten we met het KED model de leerling centraal en halen we het beste in de leerling naar boven. Alles draait om jou!

Meer informatie: www.kunskapsskolan.nl