Opleiden in de school

Opleidingsschool VPR

Voor de opleiding van docent  maakt MY college Spijkenisse deel uit van de Opleidingsschool VPR. Hierin werken de scholen voortgezet onderwijs uit Voorne-Putten en Rozenburg al jaren nauw samen met de Hogeschool Rotterdam.

Keurmerk

In 2012 hebben we als VPR zelfs het keurmerk Opleidingsschool mogen ontvangen (zie site www.onderwijsgroepgalilei.nl knop: opleiden in de school)

Duaal traject

Leerlingen van de scholen die deelnemen aan de Opleidingsschool VPR en besluiten de opleiding tot docent te gaan volgen op de Hogeschool Rotterdam, kunnen in aanmerking komen voor het duale traject.Wat betekent duaal opleiden? “Werkend leren en lerend werken”. Dat is in het kort waar het bij duaal onderwijs om gaat. Omdat het aandeel “werken” in de opleiding een centrale plek krijgt, sta je meteen als collega in opleiding vanaf het eerste jaar in de school. Omdat het leren grotendeels wordt verplaatst naar de school als leerplek, wordt de kloof tussen theorie (de lessen in de opleiding) en praktijk (het echte werk in de school) aanzienlijk verkleind. Leren komt meteen in de context van de beroepspraktijk te staan.

Profiel

De duale student kiest ervoor om leren en werken met elkaar te combineren. Dat vraagt om extra motivatie en inzet van de student. De duale student heeft een actieve, lerende en onderzoekende houding en is bereid zich gericht te ontwikkelen door middel van reflectie en oefening. Een belangrijk kenmerk van de duale student is dat hij behalve student ook werknemer is (vanaf het derde jaar). In het kader van zijn leerwerktraject wordt de student door de opleidingsschool tegemoet gekomen in de studiekosten. Van de student wordt daarom verwacht dat hij zich als werknemer opstelt en gedraagt. Deze opstelling kenmerkt zich mede door een professionele werkhouding en een actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen op de opleidingsschool.

Ook voor voormalige leerlingen van onze school?

De werving onder eigen leerlingen is gericht op de leerlingen van havo en vwo, maar leerlingen van MY college, die na het vmbo een 4-jarige mbo-opleiding hebben gevolgd, komen ook in aanmerking voor de selectieprocedure! Hieronder volgt informatie over de school. Studenten die hun stage voor de opleiding tot docent op MY college willen vervullen, kunnen informatie verkrijgen bij de BOS van onze school Leon Maassen l.maassen@my-college.nl

Voor een profielschets van de school verwijzen we u naar de knop> over MY college.

Ook vindt u informatie in onze schoolgids. Deze vindt u onder de knop > informatie.