Ouderbetrokkenheid

Op MY college is de ouderbetrokkenheid heel belangrijk en is het een herkenbaar profiel in de eigenheid van ons onderwijs op MY college.  Wij willen ouders actief bij de school betrekken omdat wij geloven dat het de schoolse ontwikkeling van hun kinderen positief kan beïnvloeden.

Inhoud

Wij organiseren voor ouders allerlei activiteiten over het onderwijs aan hun kinderen. Met de ouders/verzorgers van onze nieuwe eerstejaars, beginnen we het schooljaar met een kennismakingsavond waarbij de mentor een persoonlijk gesprek heeft met iedere ouder/verzorger. Daarnaast zijn er algemene voorlichtingsavonden voor onder- en bovenbouw.

We nodigen ouders/verzorgers uit om in de klas een kijkje te komen nemen en mee te doen met een (praktijk)les of te komen kijken naar een presentatie van de werkstukken van een vak.

MY college is ook een ontmoetingsplaats van ouders/verzorgers. In dit kader organiseerden wij eerder gezamenlijke “voetbalkijkavonden” rond de wedstrijden van het Nederlands elftal bij het WK.

Jaarlijks onderzoeken we de oudertevredenheid via een enquête en bespreken de resultaten hiervan met ouders/verzorgers , schoolleiding en personeel  om zicht te krijgen op de zaken die goed gaan en mogelijke aandachts- en/of verbeterpunten.