AVG-functionaris

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de AVG heeft Onderwijsgroep Galilei de heer A.J. Dubois als Functionaris Gegevensbescherming (FG). De heer Dubois houdt toezicht op een juiste uitvoering van deze verordening door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, hierover informatie te geven en te rapporteren. Hij houdt ook contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens. De heer A.J. Dubois is bereikbaar via Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) Leiden, Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden, via ddubois@ohm.nl en via 071 – 5166677

 

AVG en Wis Collect

De stichting Onderwijsgroep Galilei heeft als overkoepelend orgaan van de 5 openbare scholen op Voorne-Putten met verschillende partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze verwerkingsovereenkomsten zijn conform de AVG wet, het Privacy Convenant Onderwijs en de VDOD. Binnen deze overeenkomsten zijn alle relevante zaken geregeld zoals de opslag, verwerking, geheimhoudingsplichten en vernietiging van gegevens. De stichting bevestigt hierbij dat wij conform bovenstaande een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Wis Services B.V. De leverancier van Wis Collect. Dit voor de afhandeling en betaling van facturen door ouders.